องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.banku.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผลเกี่ยวกับการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 [ 8 มี.ค. 2567 ]1
2 ประกาศผลเกี่ยวกับการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.) ประจำเดือน มกราคม 2567 [ 9 ก.พ. 2567 ]0
3 ประกาศผลเกี่ยวกับการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.) ประจำเดือน ธันวาคม 2566 [ 15 ม.ค. 2567 ]2
4 ประกาศผลเกี่ยวกับการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 8 ธ.ค. 2566 ]2
5 ประกาศผลเกี่ยวกับการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.) ประจำเดือน ตุลาคม 2566 [ 9 พ.ย. 2566 ]1
6 ประกาศผลเกี่ยวกับการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.) ประจำเดือน กันยายน 2566 [ 10 ต.ค. 2566 ]11
7 ประกาศผลเกี่ยวกับการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.) ประจำเดือน สิงหาคม 2566 [ 4 ก.ย. 2566 ]12
8 ประกาศผลเกี่ยวกับการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.) ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 [ 10 ส.ค. 2566 ]19
9 ประกาศผลเกี่ยวกับการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.) ประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 10 ก.ค. 2566 ]18
10 ประกาศผลเกี่ยวกับการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.) ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 9 มิ.ย. 2566 ]19
11 รายงานผลเกี่ยวกับปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.) ประจำเดือนมีนาคม 2566 [ 5 มิ.ย. 2566 ]18
12 รายงานผลเกี่ยวกับปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.) ประจำเดือน เมษายน 2566 [ 5 มิ.ย. 2566 ]19
13 ประกาศผลเกี่ยวกับการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.) ประเดือน เมษายน 2566 [ 12 เม.ย. 2566 ]23
14 สรุปผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 [ 28 ก.พ. 2566 ]24
15 สรุปผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]21
16 สรุปผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 [ 3 ม.ค. 2566 ]20
17 สรุปผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 [ 30 พ.ย. 2565 ]19
18 สรุปผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]20
19 ประกาศรายงานผลเกี่ยวกับการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ธันวาคม 2564 [ 10 ม.ค. 2565 ]133
20 ประกาศรายงานผลเกี่ยวกับการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 9 ธ.ค. 2564 ]150
 
หน้า 1|2