องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.banku.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายงานผลเกี่ยวกับการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ธันวาคม 2564 [ 10 ม.ค. 2565 ]112
2 ประกาศรายงานผลเกี่ยวกับการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 9 ธ.ค. 2564 ]120
3 รายงานผลเกี่ยวกับการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.) ประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 9 พ.ย. 2564 ]169
4 ประกาศรายงานผลเกี่ยวกับการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.) [ 9 ส.ค. 2564 ]144
5 สำเนาสัญญาก่อสร้างโครงการผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบบ้าน หมู่ 3 บ้านเก่าโก [ 6 พ.ค. 2564 ]254
6 สำเนาสัญญาก่อสร้างโครงการซ่อมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสันฝายน้ำล้นหนองคูขาด หมู่ 7 บ้านดอนกลาง [ 6 พ.ค. 2564 ]203
7 สำเนาสัญญาก่อสร้างโครงการผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านทุ่งบ่อ จำนวน 3 สายทาง [ 6 พ.ค. 2564 ]197
8 สำเนาสัญญาก่อสร้างโครงการผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแปลงผักวัดเก่า หมู่ 10 บ้านหนองจาน [ 6 พ.ค. 2564 ]154
9 สำเนาสัญญาก่อสร้างโครงการผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบบ้าน หมู่ 8 บ้านโสกดินแดง [ 6 พ.ค. 2564 ]217
10 สำเนาสัญญาก่อสร้างโครงการผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างหนองบ้านบง หมู่ 4 บ้านบง [ 6 พ.ค. 2564 ]753
11 รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 [ 18 พ.ย. 2563 ]205