องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.banku.go.th
 
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
ข้อมูลทั้งหมด 2 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน [ 27 เม.ย. 2565 ]81
2 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านคู ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 (ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือนกันยายน 2563) [ 22 มี.ค. 2564 ]214