องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.banku.go.th
 
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) [ 7 เม.ย. 2566 ]28
2 การดาเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) [ 7 เม.ย. 2566 ]18
3 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน [ 4 เม.ย. 2566 ]19
4 สรุปรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน [ 27 เม.ย. 2565 ]108
5 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านคู ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 (ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือนกันยายน 2563) [ 22 มี.ค. 2564 ]245