องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.banku.go.th
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 19 ก.ย. 2566 ]18
2 รายงานประมาณการรายจ่าย2566 [ 5 ต.ค. 2565 ]48
3 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไปปีงบประมาณ2566 [ 5 ต.ค. 2565 ]48
4 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 ต.ค. 2565 ]44
5 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 [ 18 มี.ค. 2565 ]123
6 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 [ 22 มี.ค. 2564 ]267
7 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 [ 22 มี.ค. 2564 ]188
8 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 [ 22 มี.ค. 2564 ]191
9 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 [ 22 มี.ค. 2564 ]190
10 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 [ 22 มี.ค. 2564 ]189
11 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 [ 22 มี.ค. 2564 ]199
12 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 [ 22 มี.ค. 2564 ]206
13 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 [ 22 มี.ค. 2564 ]200
14 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 [ 22 มี.ค. 2564 ]194
15 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 [ 22 มี.ค. 2564 ]234
16 รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 [ 22 มี.ค. 2564 ]245