องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.banku.go.th
 
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 54 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]14
2 ระเบียบวาระการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2565 [ 12 ส.ค. 2565 ]17
3 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 [ 12 ส.ค. 2565 ]14
4 ระเบียบวาระการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 [ 2 ส.ค. 2565 ]18
5 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]20
6 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 1 ส.ค. 2565 ]21
7 เชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 [ 26 ก.ค. 2565 ]19
8 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 [ 18 ก.ค. 2565 ]26
9 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 [ 12 พ.ค. 2565 ]44
10 เชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 [ 6 พ.ค. 2565 ]45
11 เชิญรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 [ 6 พ.ค. 2565 ]57
12 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 18 เม.ย. 2565 ]40
13 ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภา [ 13 ม.ค. 2565 ]95
14 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา ครั้งแรก [ 13 ม.ค. 2565 ]95
15 ประกาศเรียกประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]96
16 คำสั่งแต่งตั้งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู [ 7 ม.ค. 2565 ]94
17 คำสั่งแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู [ 29 ธ.ค. 2564 ]95
18 คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู [ 29 ธ.ค. 2564 ]92
19 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี [ 29 ธ.ค. 2564 ]94
20 ประกาศอำเภอนาโพธิ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู ครั้งแรก [ 27 ธ.ค. 2564 ]96
 
หน้า 1|2|3