องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.banku.go.th
 
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 42 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภา [ 13 ม.ค. 2565 ]42
2 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา ครั้งแรก [ 13 ม.ค. 2565 ]42
3 ประกาศเรียกประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]42
4 คำสั่งแต่งตั้งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู [ 7 ม.ค. 2565 ]44
5 คำสั่งแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู [ 29 ธ.ค. 2564 ]43
6 คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู [ 29 ธ.ค. 2564 ]43
7 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี [ 29 ธ.ค. 2564 ]41
8 ประกาศอำเภอนาโพธิ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู ครั้งแรก [ 27 ธ.ค. 2564 ]42
9 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2564 [ 13 ส.ค. 2564 ]42
10 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 [ 11 ส.ค. 2564 ]40
11 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]90
12 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 2 ส.ค. 2564 ]97
13 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 [ 19 ก.ค. 2564 ]90
14 เชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 [ 10 มิ.ย. 2564 ]95
15 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี [ 10 ก.พ. 2564 ]95
16 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 [ 9 ก.พ. 2564 ]92
17 เชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]97
18 เชิญรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]99
19 ประกาศให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆสามารถเข้ารับฟังการประชุมสภา [ 3 ก.พ. 2564 ]90
20 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [ 15 ม.ค. 2564 ]97
 
หน้า 1|2|3