องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.banku.go.th
 
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 76 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2566 [ 13 พ.ย. 2566 ]34
2 เชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2566 [ 7 พ.ย. 2566 ]38
3 เชิญรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2566 [ 7 พ.ย. 2566 ]24
4 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 [ 16 ต.ค. 2566 ]32
5 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566 [ 15 ส.ค. 2566 ]40
6 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566 [ 11 ส.ค. 2566 ]34
7 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 [ 1 ส.ค. 2566 ]32
8 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 [ 19 ก.ค. 2566 ]28
9 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 [ 17 ก.ค. 2566 ]33
10 เชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 [ 14 ก.ค. 2566 ]29
11 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 [ 8 พ.ค. 2566 ]30
12 เชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 [ 1 พ.ค. 2566 ]43
13 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 [ 26 เม.ย. 2566 ]42
14 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 [ 10 ก.พ. 2566 ]31
15 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี 2566 [ 10 ก.พ. 2566 ]42
16 เชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]44
17 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 [ 20 ม.ค. 2566 ]50
18 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 15 พ.ย. 2565 ]47
19 ระเบียบว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 11 พ.ย. 2565 ]41
20 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2565 [ 11 พ.ย. 2565 ]39
 
หน้า 1|2|3|4