องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.banku.go.th
 
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 62 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 [ 10 ก.พ. 2566 ]1
2 เชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]0
3 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 [ 20 ม.ค. 2566 ]2
4 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 15 พ.ย. 2565 ]8
5 ระเบียบว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 11 พ.ย. 2565 ]12
6 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2565 [ 11 พ.ย. 2565 ]11
7 เชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 [ 4 พ.ย. 2565 ]9
8 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 [ 18 ต.ค. 2565 ]10
9 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]43
10 ระเบียบวาระการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2565 [ 12 ส.ค. 2565 ]42
11 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 [ 12 ส.ค. 2565 ]39
12 ระเบียบวาระการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 [ 2 ส.ค. 2565 ]46
13 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]48
14 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 1 ส.ค. 2565 ]50
15 เชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 [ 26 ก.ค. 2565 ]46
16 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 [ 18 ก.ค. 2565 ]52
17 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 [ 12 พ.ค. 2565 ]68
18 เชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 [ 6 พ.ค. 2565 ]70
19 เชิญรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 [ 6 พ.ค. 2565 ]111
20 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 18 เม.ย. 2565 ]61
 
หน้า 1|2|3|4