องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.banku.go.th
 
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 46 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 เชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]115
22 เชิญรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]113
23 ประกาศให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆสามารถเข้ารับฟังการประชุมสภา [ 3 ก.พ. 2564 ]111
24 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [ 15 ม.ค. 2564 ]114
25 เชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 [ 4 พ.ย. 2563 ]104
26 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2563 [ 4 พ.ย. 2563 ]111
27 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 12 ต.ค. 2563 ]117
28 ประกาศอำเภอนาโพธิ์ให้ นายไกรสร สีสิ่ว สิ้นสุดสมาชิกภาพ [ 30 ก.ย. 2563 ]122
29 ประกาศอำเภอนาโพธิ์ให้ นายหนูกัน เม็งไธสง สิ้นสุดสมาชิกภาพ [ 23 ก.ย. 2563 ]112
30 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 [ 14 ส.ค. 2563 ]108
31 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 [ 13 ส.ค. 2563 ]103
32 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]104
33 เชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 [ 30 ก.ค. 2563 ]105
34 เชิญรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 [ 30 ก.ค. 2563 ]105
35 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 [ 20 ก.ค. 2563 ]95
36 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 [ 15 พ.ค. 2563 ]95
37 เชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 [ 8 พ.ค. 2563 ]97
38 เชิญรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 [ 8 พ.ค. 2563 ]88
39 ประกาศอำเภอนาโพธิ์ให้ นายสนั่น เจียมไธสง สิ้นสุดสมาชิกภาพ [ 22 เม.ย. 2563 ]90
40 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 [ 20 เม.ย. 2563 ]87
 
|1หน้า 2|3