องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.banku.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2566 [ 13 พ.ย. 2566 ]18
2 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566 [ 15 ส.ค. 2566 ]19
3 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566 [ 11 ส.ค. 2566 ]18
4 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 [ 1 ส.ค. 2566 ]19
5 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 [ 19 ก.ค. 2566 ]19
6 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 [ 8 พ.ค. 2566 ]34
7 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 [ 10 ก.พ. 2566 ]35
8 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2565 [ 11 พ.ย. 2565 ]41
9 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]66
10 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 [ 12 ส.ค. 2565 ]68
11 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]67
12 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 [ 12 พ.ค. 2565 ]132
13 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู ครั้งแรก [ 13 ม.ค. 2565 ]137
14 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2564 [ 9 พ.ย. 2564 ]164
15 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2564 [ 13 ส.ค. 2564 ]134
16 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 [ 11 ส.ค. 2564 ]179
17 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]179
18 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 [ 15 มิ.ย. 2564 ]231
19 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 [ 9 ก.พ. 2564 ]180
20 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2563 [ 9 พ.ย. 2563 ]185
 
หน้า 1|2