องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.banku.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 [ 12 พ.ค. 2565 ]52
2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู ครั้งแรก [ 13 ม.ค. 2565 ]52
3 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2564 [ 9 พ.ย. 2564 ]52
4 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2564 [ 13 ส.ค. 2564 ]52
5 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 [ 11 ส.ค. 2564 ]52
6 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]97
7 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 [ 15 มิ.ย. 2564 ]113
8 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 [ 9 ก.พ. 2564 ]101
9 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2563 [ 9 พ.ย. 2563 ]106
10 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 [ 14 ส.ค. 2563 ]103
11 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 [ 13 ส.ค. 2563 ]102
12 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]102
13 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 [ 14 พ.ค. 2563 ]106
14 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 [ 3 ก.พ. 2563 ]105
15 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 [ 12 พ.ย. 2562 ]100
16 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2562 [ 18 ต.ค. 2562 ]102
17 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 [ 15 ส.ค. 2562 ]95
18 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 [ 14 ส.ค. 2562 ]98
19 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 [ 5 ส.ค. 2562 ]104
20 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 [ 14 พ.ค. 2562 ]104