องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.banku.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2565 [ 11 พ.ย. 2565 ]11
2 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]45
3 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 [ 12 ส.ค. 2565 ]42
4 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]46
5 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 [ 12 พ.ค. 2565 ]111
6 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู ครั้งแรก [ 13 ม.ค. 2565 ]115
7 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2564 [ 9 พ.ย. 2564 ]139
8 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2564 [ 13 ส.ค. 2564 ]111
9 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 [ 11 ส.ค. 2564 ]152
10 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]156
11 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 [ 15 มิ.ย. 2564 ]207
12 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 [ 9 ก.พ. 2564 ]157
13 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2563 [ 9 พ.ย. 2563 ]162
14 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 [ 14 ส.ค. 2563 ]160
15 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 [ 13 ส.ค. 2563 ]159
16 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]159
17 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 [ 14 พ.ค. 2563 ]203
18 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 [ 3 ก.พ. 2563 ]157
19 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 [ 12 พ.ย. 2562 ]152
20 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2562 [ 18 ต.ค. 2562 ]159
 
หน้า 1|2