องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.banku.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน [ 22 พ.ย. 2564 ]90
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน [ 22 พ.ย. 2564 ]83
3 แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม [ 28 เม.ย. 2564 ]1315
4 รายงานผลโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 28 เม.ย. 2564 ]108
5 ผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2564 [ 28 เม.ย. 2564 ]108
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล ปี 2564 [ 28 เม.ย. 2564 ]114
7 การกำหนดโควต้าและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 18 มี.ค. 2564 ]124
8 การย้ายพนักงานส่วนตำบล [ 18 มี.ค. 2564 ]123
9 การเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2558 [ 18 มี.ค. 2564 ]115
10 การให้ออกจากราชการ [ 18 มี.ค. 2564 ]115
11 การอุธรณ์และการร้องทุกข์ [ 18 มี.ค. 2564 ]116
12 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ [ 18 มี.ค. 2564 ]115
13 โครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง [ 18 มี.ค. 2564 ]119
14 ประกาศเข้าบัญชี 4 [ 18 มี.ค. 2564 ]114
15 ปรับค่าจ้างลูกจ้างสูง-ต่ำ [ 18 มี.ค. 2564 ]122
16 หนังสือนำส่ง [ 18 มี.ค. 2564 ]112
17 อัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่ง [ 18 มี.ค. 2564 ]115
18 ระเบียบบริหารงานบุคคล [ 11 ก.พ. 2564 ]115
19 รายงานผลการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2561 [ 11 ก.พ. 2564 ]115
20 นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 11 ก.พ. 2564 ]114