องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.banku.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 14 มี.ค. 2566 ]1
2 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 [ 14 มี.ค. 2566 ]0
3 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 [ 14 มี.ค. 2566 ]0
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน [ 22 พ.ย. 2564 ]154
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน [ 22 พ.ย. 2564 ]138
6 แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม [ 28 เม.ย. 2564 ]1409
7 รายงานผลโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 28 เม.ย. 2564 ]166
8 ผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2564 [ 28 เม.ย. 2564 ]207
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล ปี 2564 [ 28 เม.ย. 2564 ]211
10 การกำหนดโควต้าและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 18 มี.ค. 2564 ]220
11 การย้ายพนักงานส่วนตำบล [ 18 มี.ค. 2564 ]208
12 การเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2558 [ 18 มี.ค. 2564 ]205
13 การให้ออกจากราชการ [ 18 มี.ค. 2564 ]212
14 การอุธรณ์และการร้องทุกข์ [ 18 มี.ค. 2564 ]172
15 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ [ 18 มี.ค. 2564 ]214
16 โครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง [ 18 มี.ค. 2564 ]180
17 ประกาศเข้าบัญชี 4 [ 18 มี.ค. 2564 ]204
18 ปรับค่าจ้างลูกจ้างสูง-ต่ำ [ 18 มี.ค. 2564 ]208
19 หนังสือนำส่ง [ 18 มี.ค. 2564 ]167
20 อัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่ง [ 18 มี.ค. 2564 ]203
 
หน้า 1|2