องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.banku.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน [ 22 พ.ย. 2564 ]142
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน [ 22 พ.ย. 2564 ]127
3 แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม [ 28 เม.ย. 2564 ]1381
4 รายงานผลโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 28 เม.ย. 2564 ]157
5 ผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2564 [ 28 เม.ย. 2564 ]176
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล ปี 2564 [ 28 เม.ย. 2564 ]181
7 การกำหนดโควต้าและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 18 มี.ค. 2564 ]189
8 การย้ายพนักงานส่วนตำบล [ 18 มี.ค. 2564 ]177
9 การเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2558 [ 18 มี.ค. 2564 ]176
10 การให้ออกจากราชการ [ 18 มี.ค. 2564 ]180
11 การอุธรณ์และการร้องทุกข์ [ 18 มี.ค. 2564 ]162
12 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ [ 18 มี.ค. 2564 ]183
13 โครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง [ 18 มี.ค. 2564 ]168
14 ประกาศเข้าบัญชี 4 [ 18 มี.ค. 2564 ]172
15 ปรับค่าจ้างลูกจ้างสูง-ต่ำ [ 18 มี.ค. 2564 ]178
16 หนังสือนำส่ง [ 18 มี.ค. 2564 ]156
17 อัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่ง [ 18 มี.ค. 2564 ]170
18 ระเบียบบริหารงานบุคคล [ 11 ก.พ. 2564 ]182
19 รายงานผลการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2561 [ 11 ก.พ. 2564 ]187
20 นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 11 ก.พ. 2564 ]158