องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.banku.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2567 [ 4 เม.ย. 2567 ]7
2 ประกาศ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น 2567 [ 22 ม.ค. 2567 ]10
3 ประกาศประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น 2567 [ 22 ม.ค. 2567 ]17
4 ประกาศรับสมัครบุคคล เป็นกรรมการมาตรฐานจริยธรรม ประจำ อบต.บ้านคู ตำแหน่งประธานมาตรฐานจริยธรรม [ 22 ม.ค. 2567 ]13
5 ประกาศ ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น 2567 [ 22 ม.ค. 2567 ]21
6 ประกาศรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานงานจริยธรรมประจำ อบต. [ 22 ม.ค. 2567 ]9
7 การดาเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) [ 7 เม.ย. 2566 ]36
8 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 14 มี.ค. 2566 ]27
9 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 [ 14 มี.ค. 2566 ]32
10 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 [ 14 มี.ค. 2566 ]32
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน [ 22 พ.ย. 2564 ]186
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน [ 22 พ.ย. 2564 ]172
13 แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม [ 28 เม.ย. 2564 ]1434
14 รายงานผลโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 28 เม.ย. 2564 ]194
15 ผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2564 [ 28 เม.ย. 2564 ]239
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล ปี 2564 [ 28 เม.ย. 2564 ]249
17 การกำหนดโควต้าและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 18 มี.ค. 2564 ]252
18 การย้ายพนักงานส่วนตำบล [ 18 มี.ค. 2564 ]239
19 การเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2558 [ 18 มี.ค. 2564 ]237
20 การให้ออกจากราชการ [ 18 มี.ค. 2564 ]246
 
หน้า 1|2