องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.banku.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 การอุธรณ์และการร้องทุกข์ [ 18 มี.ค. 2564 ]207
22 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ [ 18 มี.ค. 2564 ]247
23 โครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง [ 18 มี.ค. 2564 ]210
24 ประกาศเข้าบัญชี 4 [ 18 มี.ค. 2564 ]243
25 ปรับค่าจ้างลูกจ้างสูง-ต่ำ [ 18 มี.ค. 2564 ]236
26 หนังสือนำส่ง [ 18 มี.ค. 2564 ]200
27 อัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่ง [ 18 มี.ค. 2564 ]236
28 ระเบียบบริหารงานบุคคล [ 11 ก.พ. 2564 ]255
29 รายงานผลการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2561 [ 11 ก.พ. 2564 ]252
30 นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 11 ก.พ. 2564 ]200
 
|1หน้า 2